Įmonė stato, renovuoja ir remontuoja pramoninius, socialinės ir žemės
ūkio paskirties objektus.